SỰ LỰA CHỌN CHO MỌI NGƯỜI

Các phòng của chúng tôi

700.000 VNĐ/ ĐÊM

King Suite

Xem

700.000 VNĐ/ ĐÊM

Luxury Suite

Xem

700.000 VNĐ/ ĐÊM

Luxury

Xem

700.000 VNĐ/ ĐÊM

Standard 

Xem

700.000 VNĐ/ ĐÊM

Standard Suite

Xem

700.000 VNĐ/ ĐÊM

Standard Luxury

Xem